Lidmaatschap van de A.T.C. Bloemenlust

Kosten:

Proeflidmaatschap voor de duur van 3 maanden (12 woensdagen) kost € 30,00 (senioren)
Lidmaatschap per jaar is: € 130,- voor senioren en voor jeugdleden tot 16 jaar € 50,-
Lidmaatschap van de N.T.T.B. voor senior competitiespelers kost (2017) € 69,70 per jaar.
Totaal voor competitiespelers dus € 199,70 en voor recreanten € 148,70 per jaar.(€ 130,- voor de vereniging en € 18,70 voor de bond)
Gastspelers (ook van andere verenigingen) betalen € 4,- per speelavond.

Lidmaatschap van de N.T.T.B. is verplicht!

Penningmeester

Frans Ravesteijn
Monnetflat 21
1422 EE Uithoorn
tel: (06) – 51 98 07 93.
ING rek.nr.: NL13INGB0002794841 t.n.v. Aalsmeerse TC Bloemenlust

Aanvraag (proef)lidmaatschap

Naam en voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum dd-mm-jjjj
M/V
Telefoon vast
Mobiel
Email adres


Ervaring in tafeltennis
Zo ja, NTTB klasse
Medisch gekeurd?
Zo ja wanneer?
Lid of proeflid
Met ingang van dd-mm-jjjj
Verschuldigd bedrag